Posts

විශේෂාංග ලිපිය Featured Article

සෙල්ෆී නම් මානසික ව්‍යාධිය Selfie Mania

Image
සෙල්ෆී ඉතිහාස කථාව ගැන දැන ගනිමු (The history of selfie culture).


තමාගේම චිත්‍රයක් සෙල්ෆී ආකාරයෙන් ඉතිහාසයේ පලමුව හමුවෙන්නේ Parmigianino (1503-1540) නම් ඉතාලි ජාතික ච්ත්‍ර ශිල්පියා ගෙනි.එය උත්තල කැඩපතක් හරහා ලබා ගත් තමාගේම රුව ලෙස නම් කර ඇත (Self-portrait in a convex mirror – in 1524).මෑත ඉතිහාසයේ සෙල්ෆී ආකාරයෙන් ගත් ඡායාරූපයක් හමුවෙන්නේ රොබර්ට් කොර්නිලස් (Robert Cornelius) යන ඇමරිකානු ඡායාරූප ක්ෂේශ්ත්‍රයේ පුරෝගාමියා  1839 දී තම නිෂ්පාදනයක් වූ Daguerreotype කැමරාවෙන් ඔහුගේම ඡායාරූපයක් ගත් අවස්ථාවකි.

මේ දිනවල කවුරුත් කරන සෙල්ෆී කථාව ගැන දැන ගනිමු (the rise of selfie culture).ඔබ ඇත්තටම සෙල්ෆී ලෝලියෙක් නම් මේ කථාව ගැන දැන ගැනීම වඩාත් යොග්‍ය යැයි සිතමි. සෙල්ෆී යනු පුද්ගලයෙකුගේ ඡායාරූපයක් සහ එය ඔහු විසින්ම ඉතා ලඟ කෝණයක් හරහා රූපගත කරන ලද්දක්.ඇත්තටම මේ වචනය ව්‍යවහාරිකව අප අතරට පැමිණිය ද ලිඛිතව ඔක්ස්ෆර්ඩ් ශබ්දකෝශයේ 2013 (Oxford Dictionary 2013 edition) වසරේ සිට අප හට  දායාද විය. එය මෙසේ සඳහන් වෙයි.
“when an individual holds a camera or smartphone at arm’s length and takes a picture of their fa…

The Law Of Attraction and the Buddhism ආකර්ෂන න්‍යාය සහ බෞද්ධ දර්ශනය

Image
බටහිරදර්ශනයට අනුව;ආකර්ෂනන්‍යාය (The Law Of Attraction-LOA)සරලවමපවසන්නේඅපඅවධානයයොමුකරනඕනෑමදෙයක්අපේජීවිතයටආකර්ෂණයකරගැනීමේහැකියාවයි. වයස, ජාතියහෝආගමිකවිශ්වාසයන්නොතකා, විශ්වයපාලනයකරන න්‍යාය වලටඅපිසියලුදෙනාටමආකර්ෂණයවනස්වභාවයක්ලෙසසැලකියහැකිය. ආකර්ෂණීය න්‍යාය යනුඅපගේසිතුවිලිවලඇතිඕනෑමදෙයක්යථාර්ථයබවටපරිවර්තනයකිරීමසඳහාමනසේබලයයොදාගැනීම යි. මූලිකවශයෙන්ගත්කල, සියලුසිතිවිලිඅවසානයේදීසිදුවනුඇත. අපදෙයකඅවශ්‍යතාවයසෘණාත්මකව අවධානයයොමුකරන්නේනම්, එමඅඳුරු වලාකුළෙහිම පමණක් පවතිනුඇත. අපධනාත්මකසිතුවිලිකෙරෙහිඅවධානයයොමුකරන්නේනම්, අපඅරමුණුකරගත්ඉලක්කයන්ඉලක්කකරගන්නේනම්දැවැන්තක්රියාමාර්ගයකින්ඔවුන්වසඵලකරගැනීමටක්රමයක්පහසුවෙන්ම සොයා ගැනීමට මඟ පෑදේ.
ආකර්ෂණ න්‍යාය භාවිතාකරන්නේකෙසේද?
බටහිරුන් පවසන පරිදි ආකර්ෂනන්‍යාය ජීවිතයේලොකුමඅභිරහස්අතුරින්එකක්වන

බහු පෞරුෂත්වයේ ආබාධය (Multiple Personality Disorder) හෙවත් විඝටිත අනන්යතා ආබාධය Dissociative Identity Disorder (DID)

Image
බහු පෞරුෂත්වයේ ආබාධය (Multiple Personality Disorder) හෙවත් විඝටිත අනන්යතා ආබාධය Dissociative Identity Disorder (DID) යනු, පුද්ගලයෙකුගේ අනන්යතාවය දෙකකට හෝ ඊට වඩා වෙනස් පෞද්ගලිකත්ව තත්ත්වයන්ගෙන් (Personality States) වෙන් වී ඇති මනෝ මූලික වූ ආබාධ ස්වභාවය කි.තවද මෙය විවිධ පෞද්ගලිකත්ව ව්යාකූලතාවයක් ලෙසද හඳුන්ව යි.මෙම දුර්ලභ තත්ත්වයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයන් බොහෝ විට දරුණු ලෙස අපහරණයට ගොදුරු වෙති. Definition - Dissociative identity disorder (DID) is a severe condition in which two or more distinct identities, or personality states, are present in—and alternately take control of—an individual. Some people describe this as an experience of possession. The person also experiences memory loss that is too extensive to be explained by ordinary forgetfulness.DID යනු වෙනම පෞද්ගලිකත්වයක් ප්රවර්ධනය කිරීම වෙනුවට අනන්යතා කැබලි වීමෙන් එකම පුද්ගලයාගේ අනන්යතා රැසක් පෙන්වීම යි (separate personalities),මෙම සංකූලතාවය කිසියම් සෘජු මානසික හෝ ඖෂධවල සෘජු බලපෑම් නිසා ඇතිවන්නක් නොවේ. DID යන වචනය 1994 දී "බහු පෞරුෂත්…